Złota księga uczniów

złota4
 

W księdze znajdują się nazwiska uczniów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki na sprawdzianie po klasie VI oraz po egzaminach gimnazjalnych.

Minimalny wynik, który uczeń musi uzyskać, aby otrzymać nagrodę i znaleźć się w księdze to:
90% punktów w Szkole podstawowej i 85% punktów w Gimnazjum.

Gwiazdka (*) przy nazwisku oznacza, że uczeń był w gronie najlepszych również po sprawdzianie w klasie VI Szkoły podstawowej.

Nazwiska uczniów umieszczone są w porządku alfabetycznym.